סרטון המתעד פעילות מיוחדת של תעשיית המזון הישראלית למען הקהילה