משווקים מוצרים לאירופה? רגולציה חדשה שחשוב שתכירו

מדובר ברגולציה בנושא Market Surveillance  המכוונת לענות על האתגרים שנגרמים על ידי מוצרים שאינם עומדים בתקנים אירופים אשר מגיעים למדינות האיחוד האירופי ממדינות שלישיות, באמצעות מכירות מקוונות. 
 
הרגולציה החדשה אוסרת על שיווק של מוצרים מסוימים אלא אם כן זוהה מפעיל כלכלי (Economic Operator) שהוקם בתוך מדינות איחוד האירופי ככזה שאחראי להבטיח את זמינות המסמכים הנדרשים לרשויות המוסמכות בתוך מדינות האיחוד, לשתף פעולה עם רשויות פיקוח השוק ולהודיע לרשויות כאשר יש להם סיבות להאמין שמוצר מהווה סיכון. 
 
הוראות הרגולציה תיכנסנה לתוקף ב-16 ביולי 2021. עד אז על חברות המשווקות מוצרים אלה לשוק האיחוד האירופי, לאתר ולהקים מפעיל כלכלי בתוך מדינות האיחוד האירופי. גם חברות שהיה להן מפעיל כלכלי בבריטניה יאלצו למצוא מפעיל חלופי בתוך אחת מ-27 המדינות החברות הנותרות באיחוד האירופי ולנקוט בצעדים הנדרשים.

למידע נוסף