מספר עדכונים מאתר נשיא התאחדות התעשיינים 15.05.2020