מחכים לשרים החדשים: מתווה המענק להחזרת מפוטרי הקורונה-תקוע