האסיפה הכללית והבחירות (הדיגיטליות) לתפקיד יו"ר דור ההמשך

מנהלות ומנהלים צעירים,

האסיפה הכללית והבחירות (הדיגיטליות) לתפקיד יו"ר דור ההמשך תערכנה בתאריך 25.6.20.

מנהלות ומנהלים בתעשייה עד גיל 47, בכדי להצטרף לפורום ולהצביע בבחירות יש לשלוח את הטופס החתום המצורף.

גם חברים קיימים בפורום מתבקשים לשלוח את הטופס.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאייל לביא, מרכז דור ההמשך בהתאחדות התעשיינים בטלפון-  054-3848848