בהמשך למתקפות הסייבר שחווה המשק הישראלי בשבוע החולף, ומבחינת האירועים שדווחו למוקד הסייבר בתעשייה ולמערך הסייבר עולה כי הושחתו אלפי אתרים. 

עיקר התקיפות אשר שיבשו את פעילות החברות בוצעו כנגד אתרי האינטרנט ואולם לא הביאו לפגיעה בתשתיות.
נראה כי הקפדה על סף הגנה ראוי של ספקי האחסון יכול היה למנוע חלק מן התקיפות. על מנת להימנע מאירועים דומים ומפגיעה משמעותית יותר בפעילות החברות גיבש מערך הסייבר המלצות לדרישות הגנה מינימליות לחברות שירותי האחסון. מצ"ב מסמך הדרישות. בהתאם, אנו ממליצים לפנות אל ספקי האחסון בחברתכם ולהקפיד על עמידה בדרישות ההגנה הנדרשות.
כמו כן, יש לדרוש מחברות שירותי האחסון לקבל מהן היזון חוזר על רמת ההגנה שהנכם רוכשים/מקבלים
אנו לשרותכם בכל שאלה.