חברת נמל אשדוד נערכת להשבת כספים ללקוחות בהתאם להסדר הפשרה כאמור לעיל.

התובענה חברת הנמל מתחייבת להשיב את תוספת דמי הניטול שנגבתה בתקופה שבין 10/05/2008 לבין 15/03/2020:

חברת הנמל תשיב לחברי הקבוצה, 84% מהסכומים ששילמו חברי הקבוצה כתוספת דמי ניטול בגין שירותי ניטול שניתנו בתקופת ההשבה בפרק הזמן שלאחר חצות הליל בצאת יום מנוחה (להלן - "פרק הזמן המזכה"), בתוספת הפרשי הצמדה - הכל כמפורט בהסכם הפשרה.

למען הסר ספק: חברת הנמל לא תידרש להשיב לחברי הקבוצה סכומים ששילמו כתוספת דמי ניטול בגין שירותי ניטול שניתנו בתקופת ההשבה, עד וכולל חצות הליל בצאת יום מנוחה.

 

על מנת להשיב את הכספים כראוי, חברת נמל אשדוד מזמינה את לקוחותיה לפנות לאתר האינטרנט של החברה ולפעול בהתאם להנחיות באתר.

 

להלן עיקר שלבי הפעולה שיש לנקוט:

 

  1. כתובת האתרhttps://www.ashdodport.co.il. יש ללחוץ על צלמית (icon) "תביעה ייצוגית"  או באתר https://www.ashdodport.co.il/news/Pages/heskem-pshara-yitzugit.aspx
  2. יש לפעול בהתאם להנחיות באתר.
  3. יש להקליד מספר ע"מ / ת.ז ופרטים אישיים כמופיע בטופס המקוון באתר לצורך הבדיקה. בדיקת הזכאות תתאפשר עד ליום 29/05/2020.
  4. במידה שנמצאה זכאות להחזר, תישלח הודעה באמצעות הדוא"ל שהוזן להמשך הנחיות.
  5. המשך התהליך במידה ונמצאה זכאות להחזר: הטפסים שתתבקשו לצרף במקרה של זכאות להחזר הינם:

          - חתימה על טופס המענה להודעת הפרטים (נשלח קישור במייל).

          - אישור ניהול חשבון ע"ש חבר הקבוצה המבקש.

          - לתאגיד: תעודת עוסק / טופס התאגדות כחברה. לעוסק פרטי: צילום תעודת זהות.

          - במקרה של תאגיד - יש לצרף אישור עו"ד המאשר את זהות החותמים עליו וזכותם לחתום בשם התאגיד.

  1. הטפסים יגיעו למחלקת החישובים בנמל אשדוד. תתבצע בדיקה לתקינותם ויועבר סכום ההחזר.
  2. 7.       בכל שאלה בנושא יש לפנות באמצעות דוא"ל Yitzugit-Hishuvim@ashdodport.co.il   יש להקפיד לכתוב בנושא ההודעה מספר ע"מ / ת.ז.
  3. ההחזר בפועל צפוי להיות במהלך חודשים יולי אוגוסט 2020.​

בדיקת הזכאות, פתיחת פנייה חדשה ובירור לגבי פנייה קיימת תתאפשרנה עד ליום 29/05/2020.

השלמת טפסים לפניות פתוחות תתאפשר עד ליום 28/06/2020