סקר אנונימי קצר בנושא השפעת המודל העסקי על התעשייה

בשבוע הבא תתקבל החלטה על מתווה שימור העובדים. על פי הצעת האוצר הפיצוי יסתכם ב- 3,500 ש"ח לעובד שהוחזר בחודש מאי ו-7,500 ש"ח לעובד שהוחזר בחודש יוני (בארבעה תשלומים). אנו מבקשים לאמוד את השפעת המודל המוצע על התעשייה, נודה באם תשיבו על הסקר האנונימי הקצר.

כניסה לסקר