"קרן מעגלים" – למען מעסיקים ועובדיהם

"קרן מעגלים", שמייסדיה הם לשכת הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית החדשה, שמה לעצמה למטרה, לפעול נמרצות למען קידום אוכלוסיית ה"עובדים השחוקים" בישראל.

הקרן פועלת בשני מסלולים:

 1. הכשרת עובדים המועסקים ב"מקצועות שוחקים" לצורך הסבה או שדרוג, במימון מלא של המדינה.
 2. "פנסיה מגשרת", המאפשרת יציאה לפנסיה שנתיים לפני גיל הפרישה הפורמאלי, כל זאת בהסכמת המעסיקים והעובדים ובמימון מלא של המדינה.

הכשרה מקצועית:

"קרן מעגלים" היא כיום הגוף המוביל בארץ בתחום הכשרות מקצועיות, תוך שימת דגש על התאמת המסלולים למידותיו של כל עובד ומעסיק. ותוך התייחסות לדרישות המשתנות של שוק העבודה.

מאז הקמתה בשנת 2012, הצליחה "קרן מעגלים" להכשיר כ – 30,000 עובדים המועסקים  ב"מקצועות שוחקים", כל זאת בהסכמת המעסיקים ובמימון מלא של המדינה.

כדי להשתלב במערך ההכשרות של הקרן, על העובדים לענות על הקריטריונים הבאים:

 1. עיסוקם מוגדר כ"מקצוע שוחק" ועומד בלפחות 2 קריטריונים מתוך 12 הקריטריונים שנקבעו על ידי המייסדים והמדינה.
 2. עובדים/ות שגילם מעל 50 ועד שנתיים לפני גיל הפרישה על פי חוק ולהם 7 שנות וותק ב"מקצוע שוחק".
 3. עובדים/ות אשר גילם מתחת ל – 50, אשר צברו 20 שנות וותק ב"מקצוע שוחק".
 4. עובדים/ות אשר פוטרו החל מחודש מרץ 2020 ומקום עבודתם מוגדר כ"מפעל/ארגון במצוקה" בגין משבר הקורונה, יהיו זכאים למימון הכשרות מקצועיות החל מגיל 45 וותק של 7 שנים כעובדים ב"מקצוע שוחק". זכות זו תעמוד לטובתם עד מלאת 6 חודשים מיום פיטוריהם.

 

"פנסיה מגשרת"

מסלול זה נועד לתת למעסיקים ולעובדים מענה במקרים בהם הינם מעוניינים להפריש עובד ל"פנסיה מוקדמת" בתקופה שלא תעלה על שנתיים לפני תאריך הפרישה כמצויין בחוק.

תחת תנאי המסלול, תוכל הקרן לממן את גובה הקצבה בתקופת הגישור, ללא השתתפות המעסיק. גובה הקצבה הוא בסכום בו אמור היה העובד לקבל עם יציאתו לגמלאות כמצוין בחוק או 7,500 ₪ לחודש. הנמוך מביניהם.

-2-

במסלול זה, מסדירה "קרן מעגלים" "פנסיה מגשרת" לעובדים העומדים בקריטריונים הבאים:

 1. עיסוקו של העובד ב"מקצוע שוחק" עומד לפחות ב – 2 מתוך 12 הקריטריונים המפורטים באתר הקרן.
 2. גילאי העובד/ת המועמדים ל"פנסיה מגשרת" הינם עד שנתיים לפני גיל הפרישה הקבוע בחוק.
 3. המועמד שייך לאחת מקרנות הפנסיה הוותיקות.

 

לעת הזו ומאחר ששוק העבודה מצוי בטלטלה בגין "וירוס הקורונה" ורבים מן המעסיקים והעובדים שרויים במצוקה כלכלית, החליטה הנהלת "קרן מעגלים" לצאת לקראת המעסיקים ולהביא לידיעתם את כל הפרטים שהקרן מעמידה לרשותם, במגמה להקל על המעסיקים והעובדים, בהתמודדות עם הקשיים המצויים כיום בשוק העבודה.

 

"קרן מעגלים" תשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה וסוגיה.

ניתן להתקשר ל"קרן מעגלים" באמצעות:

 1. אתר האינטרנט של "קרן מעגלים" –   www.magalim.org.il
 2. דף הפייסבוק של "קרן מעגלים"
 3. טלפון – 1-800-071-144

 

הנהלת "קרן מעגלים"