(31.05) ישראל היום:למ"ס: מתווה החזרת העובדים יותיר 1.74 מיליון מובטלים