מספר עדכונים קצרים אך חשובים 16.06.20

  1. מענק שימור עובדים (למי שלא הוציא עובדים לחלת) - הצוותים המקצועיים של ההתאחדות והמשרדים הכלכליים מנהלים דיונים על מודלים אפשריים. כרגע נראה שהמודל יאושר בחודש יולי.
     
  2. תקנות לשעת חירום ונוהל המשכיות עסקית במפעלים (כולל הסעות) - בתוקף! אנא המשיכו לפעול כפי שפעלתם עד כה.