התאחדות התעשיינים פותחת מחדש את חדר המצב לתעשייה לאירוע הקורונה (במתכונת מצומצמת בשלב זה). 

חברי ההתאחדות מוזמנים להציף שאלות ובעיות בכל הקשור לתקנות, אכיפה, מקרי הדבקות, אישורי שייכות לענפים, הנחיות וקשר עם משרד הבריאות והמל"ל, סגרים ועוד לאלעד נצר בטלפון 0507194700. במידת הצורך, נפתח את חדר המצב בצורה מלאה בדומה לגל הראשון. 
נבהיר כי כל יחידות ההתאחדות (ובכללן מנהלי הלקוח והמומחים) עובדות במתכונת מלאה ליתר הנושאים (דוגמת יחסי עבודה, תמריצים ומענקים, פתרון בעיות רגולציה וכד'). הפרטים המלאים באתר ההתאחדות - מומחים.

עוד נבהיר כי אין כל שינוי בהנחיות לתעשייה בשלב זה.