לאור המצב הביטחוני בדרום

מרחב הדרום בהתאחדות פועל כ'חדר מצב' ונמצא בקשר שוטף עם פיקוד העורף והגורמים השטח.

*חסימות הצירים*
1. כביש מס' 4 - זיקים ועד נירעם.

2. כביש מס' 34 - יד מרדכי ועד קיבוץ ארז.

3. כביש מס' 232 - מפלסים ועד צומת כפר עזה.

למפת החסימות - https://bit.ly/3tuP1Ah

*ככל שישנו עובדים הנדרשים לנסוע בצירים הנ"ל, העבירו את פרטיהם 
(שם מלא, ת.ז. והצירים הרלוונטיים) ונדרש למתן אישור מעבר.  
nirs@industry.org.il 
050-5311999