רשימת ספקי מיגון והערכות לחירום

תחום שם הספק  איש הקשר פרטי התקשרות  מידע/הצעת מחיר
אספקת מרחבים מוגנים אקרשטיין תעשיות קרן גז  054-2555266
kereng@ackerstein.co.il
הצעת מחיר
אספקת מרחבים מוגנים רדימיקס מוצרי בטון ישראל בע"מ פנחס אלבז – מנהל תחום מיגון 050-8341582
pinhas.elbaz@cemex.com
הצעת מחיר


במידה וברצונכם להצטרף לרשימת הספקים אנא שילחו דוא"ל לכתובת: danielb@industry.org.il