חיים יחד, מתפרנסים יחד, יחד נעצור את האלימות ונחזור לכבד זה את זה