עדכון לגבי מגבלות הקורונה

החל מהיום מבוטלות כלל מגבלות הקורונה, למעט חובת עטיית מסכה במבנה סגור

לפיכך ובהתאמה, נוהל ההמשכיות העסקית מסיים את דרכו ואינו רלוונטי עוד.

למידע נוסף