לעדכונכם: מסלולי הפיצויים בגין מבצע שומר חומות, לעסקים בטווח עד 80 ק"מ מרצועת עזה נפתחו בשעה זו להגשה.

המסלולים:

  1. מסלול אדום לעסקים עד 7 ק"מ
  2. מסלול מחזורים ירוק עד 40 ק"מ
  3. מסלול פיצוי שכר עד 80 ק"מ

לפרטים - ראו החוזר המצ"ב