חוזר מנכ"ל: עדכן על שיתוף פעולה נוסף של התאחדות התעשיינים ושירות התעסוקה

מעסיקים יקרים!
לאור הצלחת תוכניות ה OJT להעסקת עובדים בתעשייה ובהייטק אשר סייעו להכשרתם וקליטתם של מאות עובדים חדשים.
אנו שמחים לעדכן על שיתוף פעולה נוסף של התאחדות התעשיינים ושירות התעסוקה.
5 מיליון ש"ח נוספים להכשרה וקליטה של עובדים אצלכם.
פרטים נוספים בחוזר המצ"ב