הארכת תוקף תקנות מס הכנסה

בעקבות פעילות מאומצת של התאחדות התעשיינים אישרה לפני זמן קצר ועדת הכספים של הכנסת את הארכת תוקף תקנות מס הכנסה (הכנסה על עבודה במשמרות). מצ״ב חוזר עם פרטים נוספים בעניין