ידיעות אחרונות: התאחדות התעשיינים מתנגדת לחוק לרישוי עסקים, בטענה כי הוא רק יקשה על עסקים במקום להקל עליהם