עדכון החלטות קבינט הקורונה בעניין הגעת אזרחים זרים לישראל

בהמשך להחלטת קבינט הקורונה בעניין הגעת אזרחים זרים לישראל, משמעויות בעניין מומחים זרים צפויות להתקבל ב-24 השעות הקרובות. נמשיך לעדכן כאן בכל התפתחות.