נוהל המשכיות עסקית המעודכן גרסא 5.6 אומיקרון – 18 ינואר 2022

בשבועות האחרונים מתפשט בעולם, ולאחרונה גם בישראל, זן האומיקרון של נגיף הקורונה.
על פי המידע שנצבר עד כה מדובר בזן בעל כושר הדבקה גבוה ומהיר במיוחד אשר יעילות החיסון כנגדו טרם הוכחה ומידע קיים מראה כי היעילות חלקית בלבד.
לפי הנחיות משרד הבריאות הנוכחיות, גם נושאי תו ירוק שנחשפו לחולה בזן האומיקרון מחוייבים בבידוד. לאור החשש מפני איום אפשרי על רציפות היצור ובמטרה למנוע התפשטות של הנגיף בתעשייה אנו מביאים בפניכם עדכון להמלצות ההמשכיות העסקית בתעשייה המותאמות למצב בו אנו מצויים.
לאור חוסר הודאות בו אנו מצויים ההמלצות להלן נוקטות בגישה מניעתית ומחמירה במטרה לצמצם ככל הניתן פגיעה אפשרית ברציפות היצור לצד שמירה על בריאות העובדים ומניעת ההתפשטות וההדבקה, גם תחת החמרה במצב התפשטות נגיף הקורונה. המלצתנו היא להטמיע אותם לאלתר.