(14.02)גלובס: מתבקשת רגולציה גם על החלטות ממשלתיות