לאור ההתפתחויות במזרח אירופה והסנקציות הכלכליות הצפויות

 אנו פועלים בקשר רציף מול משרדי החוץ, האוצר והכלכלה והתעשייה על מנת לגבש תמונה ברורה של השפעות כלכליות אלו על היביטי סחר בין ישראל לשאר העולם.

אנו עומדים לרשותכם, במטרה להציף למשרדי הממשלה הרלוונטיים את האתגרים של התעשייה המקומית בעקבות הטלת הסנקציות, או כל היבט אחר הנוגע למלחמה.

לרשותכם חדר מצב - ההתאחדות התעשיינים

03-5198765 
03-5198741