(09.06)רשת 13: נשיא ההתאחדות, ד"ר רון תומר בריאיון לתכנית לפני החדשות הדרישה שלנו היא שתהיה לנו מערכת חינוך טובה ואיכותית,

נשיא ההתאחדות, ד"ר רון תומר בריאיון לתכנית "לפני החדשות, רשת 13: "הדרישה שלנו היא שתהיה לנו מערכת חינוך טובה ואיכותית, שגם תדע להסתנכרן עם שאר המשק. כיום אין התאמה בין חופשות ההורים לחופשות המורים, מצב שפוגע מאוד בהורים, במיוחד החלשים, ופוגע בתפוקה ובפריון המשק"