(20.01)ידיעות אחרונות: תפסיקו להתשמש בנו כמו פרה חולבת של ארנונה ומחירי חשמל