עשרה טיפים: אשראי לחברות תעשייתיות

בכל גיליון אנו מארחים מומחה בתחומו המעניק עצות מקצועיות ושימושיות לתעשייניות ולתעשיינים • והפעם: ליקי דומוביץ', מנהלת מחלקה בחטיבה העסקית, בנק מזרחי טפחות
ליקי דומוביץ’ | תעודת זהות

 • מנהלת מחלקת תעשייה, תקשורת, רכב וחברות אחזקה בחטיבה העסקית, בנק מזרחי טפחות
 • בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר אילן
 • נשואה ואמא לארבעה בנים, מתגוררת בפתח תקווה
   
 1. דאגו לאישורי מסגרות אשראי מובטחות: החברות התעשייתיות נדרשות לגייס באופן שוטף אשראי בנקאי לטווחים קצרים לצורך רכישת מלאי בהיקפים משתנים ולגישור הפער בין התשלום לספקים לבין תשלום חוב לקוחות הקצה. ככל שהחברה פועלת בעצימות גבוהה, היא חייבת לדאוג מראש לאישורי מסגרות אשראי מובטחות, שבעיקרן הינו אשראי לזמן קצר. 
 2. היזהרו מהשקעות לא מבוקרות: החברות התעשייתיות מתאפיינות בהשקעות גבוהות בציוד ובהחלפת קווי ייצור ממוכנים. לצורך כך נדרש אשראי בנקאי בהיקפים גבוהים ולטווח ארוך. עלות הריבית הבנקאית מחייבת את החברה להיזהר מהשקעות לא מבוקרות, וכן לבדוק את היכולת לפרוע את ההלוואות גם בתרחישי קיצון. 
 3. הנזילו חוב לקוחות במהירות האפשרית: פקטורינג הינו מכשיר מימוני רלוונטי ביותר לחברות התעשייה, המהווה תחליף לאון קול. האשראי מסתמך בעיקר על חייבי הלקוח. הגורם המממן רוכש חוב מסחרי של לקוח בגין עסקאות מכירה באשראי, והופך את התקבול העתידי לתקבול מיידי במזומן עבור הלקוח. החברות התעשייתיות מעוניינות להנזיל מהר ככל שניתן חוב לקוחות. הסיכון בגין אי התשלום ונטל גביית החוב עוברים למממן המבצע את הפקטורינג, למעט מקרים של סכסוך מסחרי.
 4. פקטורינג ספקים: כלי מימוני שמאריך את ימי הספקים ומשפר את הנזילות. הגורם המממן משלם ישירות לספק של החברה, כאשר החברה התעשייתית תשלם ותחזיר את החוב בהמשך, סמוך לגביה מלקוחות. החברה יכולה לבקש הנחה מהספק שכן התשלום מבוצע באופן מיידי. 
 5. סיכונים בעסקאות ייצוא: סיכון אי תשלום הלקוח בחו”ל – התרופה הינה ביטוח על הלקוח עצמו ע”י מבטחים מקומיים. ניתן להסב את הביטוח כך שהבנק יהיה המוטב בפוליסת הביטוח; הסיכון השני הינו סיכון מדינה – כשיש חשש לסגירת הבנקים. בנוסף לביטוח על הלקוח ניתן לדאוג לביטוח מדינה (חתימה על מסמכים בהתאם). הבנק המממן מאתר את חברת הביטוח כך שתצמצם את סיכון הלקוח והמדינה – והחברה התעשייתית חשופה בסופו של דבר לסיכון הבנק בלבד; עסקאות אשראי־קונים – מתאים בעיקר לפרויקטים במדינות חלשות, בפרויקטים של חקלאות ובתעשיות הביטחוניות. 
 6. אשראי דוקומנטרי: מגן ברמה חוזית על טיב הסחורה. המשמעות שעד שלא תסופק הסחורה לשביעות רצון החברה היא אינה צריכה לשלם לספק. האשראי הדוקומנטרי מהווה פוליסת ביטוח ליבואן. 
 7. בטוחות - שעבוד שוטף: שעבוד שכזה מהווה מטריה על כל נכסי החברה. כיוון שבחברות התעשייה המימון בעיקרו לזמן קצר ומימון הון חוזר (לקוחות ומלאי) הרי שבעת כשל יגבשו את השעבוד השוטף (שווי חוב הלקוחות והמלאי) ויחלקו בין הבנקים המממנים לפי חלקם בחוב. 
 8. שקלו הכנסת שותף: אם החברה בשלבי התפתחות וצורכי האשראי גדלו או לאור הגידול החד בהוצאות המימון לאור עליות הריבית - ניתן לשקול הכנסת שותף שירכוש מניות של החברה ובכך יביא “כסף מהבית” וייצר הזרמה לתוך החברה תוך הפחתת המינוף, כך שהחברה תוכל להמשיך בתהליך הצמיחה. בשנים האחרונות קרנות הפרייבט אקוויטי מבצעות מהלכים מהותיים לשותפות בחברות תעשייתיות.
 9. צמצמו סיכונים: בעולם התעשייתי נדרשות החברות לצמצום בסיכוני הסביבה ומחויבות לעמוד בדרישות רגולטוריות להפחתת זיהום, ניקוי קרקע מזוהמת, פליטות ועוד. כיום נדרשים גם הבנקים לקבל מהחברות חוות דעת ואישורים שונים כתנאי להעמדת המימון. 
 10. התייעצו עם הבנק: בתקופה של אי ודאות ותנאי שוק שמשתנים במהירות - חשוב לייצר שיח רציף עם הבנק גם כשיש בעיות. בשקיפות מלאה ובתכנון משותף, ניתן לצלוח יחד את התקופה.