אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים


האגף לסחר חוץ וקשרים בינלאומיים מייצג את האינטרסים של הסקטור התעשייתי במכלול הנושאים הבינלאומיים בתחום מדיניות חוץ כלכלית וסחר חוץ. האגף מעורב בהחלטות המתקבלות בקרב הועדות המעורבות והסכמי הסחר החופשי הבילטראליים והמולטילטראליים של ישראל. 

האגף פועל מול גופים בינלאומיים OECD) ,WTO ,WEF), בנושאים מגוונים המשפיעים על הסחר העולמי, כגון: רגולציה ונורמות בינלאומיות, הקלות מכסיות ולא מכסיות ובסחר בשירותים. 

כמו כן, ניתנים שירותי ייעוץ פרטניים לתעשיינים לצורך קידום היצוא הישראלי כגון: איתור שותפים עסקיים, הגנות מכסיות ויצירת שותפויות טכנולוגיות בינלאומיות.
ליצירת קשר ולקבלת סיוע לחץ כאן


בעלי תפקידים:

דפנה קפלנסקי

שם:

דפנה קפלנסקי

תפקיד: ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: ‎03-5198814
050-5950163

רותם בנימין ינאי

שם:

רותם בנימין ינאי

תפקיד: מנהלת אדמיניסטרטיבית

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198815
054-6838421

מירית צסיס

שם:

מירית צסיס

תפקיד: רפרנטית סחר חוץ וקשרים בין לאומיים

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198719
050-3302009

דן קטריבס

שם:

דן קטריבס

תפקיד: יועץ בכיר למדיניות סחר חוץ וקשרים בינ"ל

כתובת: רח' המרד 29, ת"א

טלפון: 03-5198815
050-9478813

לוח אירועים