מרחב ירושלים


התאחדות התעשיינים - מרחב ירושלים מייצג את מפעלי התעשייה במרחב ירושלים וסביבותיה ופועל להגברת תיעושה של בירת ישראל, שיפור הסביבה העסקית של חברות התעשייה וייצוגם מול הרשויות המוניציפאליות והממשלתיות.
.בתחומי המרחב פועלים למעלה מ - 150 חברות תעשייה.
מרחב ירושלים מקיים קשר הדוק ופועל במשותף עם הגורמים העוסקים בתחום הכלכלי תעשייתי ברשויות המקומיות, ובהם: רשויות וחברות ממשלתיות, ועדות סטטוטוריות, מוסדות האקדמיה , מנהלות התעשייתיות, וכמובן הנהלות המוסדות המוניציפאליים בעיר ובסביבותיה.
מרחב ירושלים מעניק לחברים מגוון שירותים החל בקיום מפגשים מקצועיים וימי עיון, ייצוג החברים מול הרשות המוניציפאלית בכל הקשור למיסוי ואגרות עירוניות, ועד ייזום פרויקטים למען קידום התעשייה, התעסוקה והסביבה העסקית
הנהלת המרחב מורכבת מ – 15 תעשיינים בכירים הפועלים בהתנדבות, כנציגי ציבור, המתווים את מדיניות המרחב. היו"ר וחברי ההנהלה  נבחרים בדרך דמוקרטית ע"י החברים בהתאחדות אחת לשנתיים

יו"ר המרחב: מר ירון קמחי, מנכ"ל חברת מ.י.קמחי בע"מ


בעלי תפקידים:

הדר מרלי

שם:

הדר מרלי

תפקיד: מנהלת מרחב ירושלים

כתובת: הרב קוק 12, ירושלים

טלפון: 02-6256106
050-7478868

נתי הרוש

שם:

נתי הרוש

תפקיד: מזכירת המרחב

כתובת: הרב קוק 12, ירושלים

טלפון: 02-6256106
052-5040788

לוח אירועים