קרן הדדית של המעסיקים


הקרן ההדדית של המעסיקים הינה אגודה עותמנית הפועלת על פי תקנון הקרן והחלטות הנהלת הקרן. הקרן הוקמה בשנת 1967 ע"י התאחדות התעשיינים במטרה לסייע לחבריה לממש הסכמי עבודה, ולצמצם איומי שביתה כאמצעי לחץ במו"מ על תנאי העבודה. בהתאם לתקנון ולהחלטות הקרן, הקרן משלמת לחבר דמי נזיקים במקרים של שביתות והשבתות במפעל של החבר, וגם במקרים של שביתות/עיצומים אצל ספקי תשתיות חיצוניים (חשמל, מים, דלק וגז לתעשיה, מכס ונמלי אוויר וים או במפעל המייצר חומר גלם עיקרי ללא תחליף מיידי), שגורמות להשבתת ייצור מלאה אצל החבר.

אנו מאמינים כי יחסי עבודה תקינים יתרמו להגדלת פיריון העבודה במשק ויעודדו פעולות המקדמות יחסי עבודה תקינים ויציבות ביחסי העבודה.

כל המטרות ופעולות הקרן באות לשם קידום ושמירת יחסי העבודה התקינים במשק, ולא לשם עשיית רווחים ו/או חלוקתם.


קרנות הלוואות לחברי התאחדות התעשיינים החברים בקרן ההדדית,  בתנאים בלעדיים.

הכשרות מקצועיות והדרכות עובדים
סבסוד השתלמויות/הכשרות לצורך שדרוג מקצועי וטכנולוגי של העובדים במפעלים וקידום ההון האנושי. לדוגמא: ניהול אחזקה בכיר, קריאת תוכניות שרטוט, מצוינות תפעולית, הדרכה והסמכה לתקן, מלגזן ועוד.  
ההכשרה  לעובדים חדשים וקיימים והכשרות הנדרשות בפעילות השוטפת של המפעל:
הסבסוד הינו שנתי בגובה של 50% מההוצאה ועד ל-15,000 ₪ בשנה.
 להגשת בקשה (לחץ כאן)
 

השתתפות בעלות שעות ייעוץ בתחומים שונים לצורך התייעלות ושיפור העסק  
לדוגמא: ליווי פיננסי להלוואות, כיבוי אש, ממונה בטיחות, טכנולוג הנדסי, הטמעת מערכת מחשוב וייצור במפעל ,ביטוח עיסקי שיווק ותערוכות בחו"ל מיתוג   מפעל, הגשת תוכניות במרכז השקעות ושיפור תהליכי ייצור  :
הסבסוד הינו שנתי בגובה של 50% מההוצאה ועד ל-15,000 ₪ בשנה.
להגשת בקשה (לחץ כאן)
 

ייעוץ משפטי בדיני עבודה למעסיק 
בעת קבלת כתב תביעה מהעובד ע"י משרדי עורכי דין לענייני עבודה מהמובילים במשק, הכולל עד 10 שעות ייעוץ ללא עלות.

בדק בית למעסיק בתחום דיני עבודה
בדק בית בחוקי עבודה והסכמים קיבוציים למעסיק בדיקת התנהלות המעסיק ביחס להוראות הדין ע"י עורכי דין מהשורה הראשונה במשק ללא עלות.
למידע נוסף: gila@industry.org.il
 

תשלום למעסיק בגין העדרות עובדים בשל וירוס הקורונה
במסגרתו יינתן תשלום בסך 420 ₪ ליום עבודה בגין עובד ששהה בבידוד או חלה בקורונה ונעדר מהעבודה החל מחודש פברואר 2022
להגשת בקשה (לחץ כאן)
 

דוגמא לתשלום דמי חבר שנתיים  - מסלול א
מפעל המעסיק 50 עובדים, יכול להפחית 30% מנהלים ולבטח  70% מהעובדים - 35 עובדים
שיעור דמי חבר 0.15% מהשכר ברוטו של העובדים המבוטחים
35 עובדים X 6,000 ₪ ברוטו= 210,000₪ X 0.15% X  12 חודשים=3,780 ₪ לשנה
סה"כ לתשלום לשנה  3,780 ₪

ללא הפחתת 30%  מנהלים : הצטרפות לקרן ההדדית - מסלול א'- דוגמא לעלויות

  • מפעל  המבטח 20 עובדים - 2,160 ₪ לשנה
  • מפעל המבטח 50 עובדים - 5,400 ₪ לשנה
  • מפעל המבטח 100 עובדים – 10,800 ₪ לשנה

           

להצטרפות לקרן ההדדית (לחץ כאן)

לפרטים נוספים:
גילה סודרי 03-5198861 050-2331315 Gila@industry.org.il
אוריה מור 03-5198864 oriyam@industry.org.il


מטרות הקרן

  • לקדם, לעודד, לתמוך בפעולות המכוונות ליצור ולהעמיק יחסי עבודה תקינים,  ולשמור על חובת כיבודם של הסכמי עבודה.
  • לעודד  לפתח שיתוף פעולה ועזרה הדדית בין חברי הקרן.
  • לפעול בכל הדרכים המתאימות ליצירת יציבות ביחסי העבודה ולהחדרת ההכרה כי יחסי עבודה תקינים יתרמו להגדלת פיריון העבודה במשק.
  • לפעול לשם מניעת מתיחות ביחסי העבודה ומניעת איומי שביתה בתור אמצעי  לחץ במו"מ על תנאי העבודה שלא כדין.
  • לסייע לחברים במימוש הסכמי עבודה.
  • לפצות את חברי הקרן על פי תקנון זה כפי שיהיה מזמן לזמן, עבור נזקים, הנובעים מסכסוכים ביחסי העבודה. לצבור עתודה בהיקף שיידרש מדי פעם, על מנת לקיים יכולת כספית לתמוך בחברים ע"י תשלומי נזיקים הנובעים מסכסוכי עבודה, אולם התשלומים  לחברי הקרן יהיו מוגבלים לסך כל נכסי הקרן.
  • לבצע פעולות והשקעות בדרך שתראה למנהלי הקרן, על מנת לקיים את מטרותיה האמורות לעיל.

בעלי תפקידים:

גילה סודרי

שם:

גילה סודרי

תפקיד: מנהלת היחידה

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198861
050-2331315

ריקי סדרס

שם:

ריקי סדרס

תפקיד: מנהלת חשבונות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198721
054-7778892

אלן מורלי

שם:

אלן מורלי

תפקיד: מנהלת חשבונות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198722
054-2122334

לאה סטבסקי

שם:

לאה סטבסקי

תפקיד: גיוס ושימור לקוחות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198861
054-7492432

אוריה מור

שם:

אוריה מור

תפקיד: מנהלת חשבונות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198864
054-4496745

לוח אירועים