איגוד התעשייה הקיבוצית


א‫יגוד התעשייה הקיבוצית כחלק מהתאחדות התעשיינים מייצג מסייע ומקדם את התעשייה הקיבוצית ‫המהווה את התשתית הכלכלית העיקרית של הקיבוצים.אתר איגוד התעשייה הקיבוצית

‫איגוד התעשייה הקיבוצית אשר הוקם בשנת 1962 הינו ארגון גג המייצג ‫למעלה מ-250 מפעלי תעשייה בקיבוצים, מושבים שיתופיים ומפעלים ‫אזוריים, הפרושים על פני כל הארץ מרביתם באזורי הפריפריה. התעשייה ‫הקיבוצית ממוקדת בעיקר בענפי התעשייה המסורתית ומאופיינת בנאמנות‫ גבוהה ובמחויבות של העובדים. בפיתוח מואץ של היצוא, בחדשנות וברמה ‫ניהולית גבוהה. איגוד התעשייה הקיבוצית מטפל באינטרסים המשותפים ‫למפעלי התעשייה הקיבוצית, ומייצגם במוסדות הציבוריים ובקרב גורמי משק ‫וכלכלה שונים. איגוד התעשייה הקיבוצית מעורב בתהליכים כלכליים בארץ ‫הנוגעים לתעשייה ותומך בתהליכי צמיחה והתחדשות.


בעלי תפקידים:

דגן לוין

שם:

דגן לוין

תפקיד: מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-6955413
054-6741350

עדו רודוי

שם:

עדו רודוי

תפקיד: יו"ר

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: ‎03-6957542
‎‎052-3662582

רונית הראל

שם:

רונית הראל

תפקיד: מנהלת פיתוח הון אנושי וכספים

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-6955413
054-7216533

רפי נבו

שם:

רפי נבו

תפקיד: מנהל אגף טכנולוגי, מו"פ – חדשנות, יזמות וחקלאות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-6955413
052-2788498

מיכל צורן

שם:

מיכל צורן

תפקיד: מנהלת אגף פעילות בינלאומית, פיתוח עסקי וסחר

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-6955413
054-2872208

דפנה בן יעקב

שם:

דפנה בן יעקב

תפקיד: מנהלת אחריות תאגידית

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: ‎03-6957542
‎‎054-2278897

בועז צ'נדרשיקר

שם:

בועז צ'נדרשיקר

תפקיד: מנהל לשכה ותקשורת ארגונית

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: ‎03-6957542
‎‎052-3440380‏

מתי אנקרי

שם:

מתי אנקרי

תפקיד: מנהלת חשבונות

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-6955413
052-6410519

לוח אירועים