הגנת הסייבר


שירותים

יחידת הסייבר בהתאחדות התעשיינים עוסקת בקידום חברות הסייבר הישראלית, העלאת עמידות התעשייה להתקפות סייבר וייצוג אינטרסים אלה אל מול גורמי הממשל והרגולטורים השונים. היחידה מובילה את מאמצי התעשייה להתמודד עם סיכוני הסייבר המאיימים על התעשייה הישראלית.

יחידת הסייבר מלווה ומסייעת לחברות ההתאחדות בתחומים רבים:

שירותי סייבר מוצעים

  • ליווי תהליכי סייבר במפעל

בדיקת עמידות החברה, עזרה במציאת ספקים מתאימים ופתרונות לאתגרי הסייבר העומדים בפני החברה. ליווי הממונה על אבטחת המידע בארגון וסיוע בכלים להגנת סייבר, הגברת המודעות בקרב העובדים וההנהלה וכן שיתוף מידע חשוב להגנת החברה.

  • ספקים מומלצים

יחידת הסייבר מאתרת חברות המספקות שירותי ומוצרי הגנת סייבר הנחוצים בתעשייה. השירותים והמוצרים יסופקו למפעל בהנחה משמעותית ויחידת הסייבר תלווה את המפעל בבחינת הצעות מחיר, בהתקשרות עם הספק והטמעת הפתרון לצרכי המפעל.

פורום CISO בתעשייה הוקם בהתאחדות התעשיינים בכדי להעלות את רמת הגנת הסייבר בתעשייה הישראלית על ידי קידום, תמיכה והכשרה של האנשים הממונים על הגנת הסייבר בחברות הרבות בתעשייה. הפורום נועד לשתף מידע בין הממונים על אבטחת המידע בחברות 
הפורום מתמקד בהתאמת תהליכי הגנת סייבר לאסטרטגיה שקבעה הנהלת המפעל ולצרכיו התפעוליים.

  • סיוע מול רגולטורים

התאחדות התעשיינים מייצגת את המפעלים מול הרגולטורים בכל ניסיון החלת רגולציה חדשה על התעשייה. גם בתחום הסייבר יש דו-שיח מול הרגולטורים להתאמה של הרגולציה לתעשייה, עבודה משותפת על מנת להקל על המפעלים ולבסוף עזרה למפעלים ליישם את הרגולציה בצורה האפקטיבית ביותר עם השקעה של מינימום המשאבים הנדרשים.
בנוסף, יחידת הסייבר עובדת ביחד עם משרדי הממשלה הרלוונטיים על מנת להפנות למפעלים תמריצים כספיים להעלאת רמת הגנת הסייבר שלהם. 
 
 


לוח אירועים